Tiếng Việt

%NHATRANG_VIETNAM%

Detail destinace

Hue Vietnam - transparent

za cenu .

Hué bylo po celou svou dlouhou historii vždyprosperujícím městem. V roce 1802 z Hué udělal král Nguyen Anh, který vládl v letech 1762-1819 pod jménem Gia Long, hlavní město Vietnamu. Zážitkem je prohlídka Citadely s Císařským městem.

Hué je jediným vietnamským městem, kde zůstal v neporušeném stavu celý královský komplex hradů, paláců a královských hrobek. V roce 1993 byly tyto monumenty zapsány doseznamu kulturních památek UNESCO.

 

Hué leží na Voňavé řece (Song Huong) a rozkládá se po obou jejich březích. Kromě své dlouhé a úspěšné historie zažilo město také zlé časy v době vietnamské války. Odehrála se tu jedna z nejstrašnějších bitev během takzvané Novoroční ofenzivy. Zahynulo zde tehdy přes 10000 lidí, většinou civilního obyvatelstva. Celé městskéčásti byly srovnány se zemí.

Do Hué však jezdíme úředevším za jeho pamětihodnostmi, zahrobkami dynastie Nguyen, zacitadelou a za překrásnýmipagodami. Jednou za dva roky se tu pořádákvětnový městský festival s mezinárodní účastí.

 Nejlepší přeprava městem je na kolech, na nichžse pohodlně dostanete i k hrobkám císařské dynastie, které leží za městem.

Pokud si z Vietnamu chcete přivést jako suvenýr typickýšpičatý klobouk, tak v Hué má jejich výroba velkou tradici a koupíte tu ty nejkvalitnější.

Citadela

Citadela byla postavena na břehu Voňavé řeky v letech 1805-1832, za vlády Gia Longa. V průběhu let byly budovy přistavovány a bylo posilováno opevnění k odražení případných útočníků.

V prvních letech komunistického režimu, po válce s Američany, byla Citadela zanedbaná a opomíjená jako přežitek imperiální vlády. V posledních dvaceti letech vietnamská vláda věnuje zdaněné finanční prostředky na její údržbu, pro přilákání turistů. Přesto byly některé stavby i v důsledku bombardování za války strženy a už se neobnovily.

 Dva ostrůvky na Voňavé řece - Ta Thang Long (Zelený drak) a Huu Bach Ho (Bílý tygr) - jakoby střežily Citadelu od řeky.

Citadela je vlastně město ve městě. Je obehnána vysokými hradbami dlouhými 10 kilometrů. Dovnitřmůžete vstoupit jednou z deseti bran, jimž předchází most vedoucí přes vyhloubený příkop. Nepřehlédnutelná je Vlajková věž, vysoká 37 metrů. Devět posvátných kanonů symbolizuje ochranu paláce, představuje čtyři roční období a pět základních elementů. Sloužit k obraně nikdy neměly.

Uvnitř Citadely leží Císařské město, ve kterém stálo 150 paláců. Dovnitř se vstupovalo čtyřmi branami, nejznámější je Polední brána (Ngo Mon) z roku 1833. Brána je dvoupatrová a v přízemí má pět vchodů. V prvním patře se nalézá Pavilon pěti Fénixů, kde pobýval při důležitých příležitostech císař. Střecha je pokryta zlacenými taškami.

Palác nejvyšší harmonie (Thai Hoa)

Palác nejvyšší harmonie, nebo také Trůnní palác, byl postaven roku 1805 a v dnešní podobě ho bylo možné vidět již od roku 1833. Střecha pláce podepírají sloupy s motivem zlatých draků na červeně lakovaném podkladě. Sloupůje celkem 80 a na každém vynikají dva draci, slibující věrnost měsíci. Střecha paláce září žlutými taškami. V tomto paláci se konaly korunovace, velké královské audience a palác vůbec sloužil k velkým slavnostním příležitostem. Ještě dnes tu uvidítepůvodní královský trůn. Před pavilonem Hien Lamp stojí devět bronzových dynastických uren vysokých asi dva metry, bohatě zdobených ornamenty. Urny byly odlity v letech 1835-1836 a mají symbolizovat pevnost dynastie a jednotu země.