Tiếng Việt

Nam Cat Tien

Nam Cat Tien

Ve Vietnamu je kolem 30 národních parků a více než 120 chráněných oblastí. Parky ležící blízko pobřeží se mimo ochrany souše zabývají okrajově i ochranou příbřežních vod.

Park Nam Cat Tien je vzdálený 150 km od Ho Či Minova Města (Saigon), které se pyšní několika jedinci ohroženého nosorožce jávského. Tento druh je považován za jednoho z nejvzácnějších savců na světě a žije pouze na území Jávy a v tomto parku. Celková plocha parku je kolem 74 000 hektarů a je domovem 105 druhů savců, 40 druhů plazů, 133 druhů sladkovodních ryb, 14 druhů obojživelníků a nepřeberného množství rostlin (více než 1 800 druhů). Dokonce se zde vyskytují i sloni, kteří často napadají místní obyvatele. O jejich existenci v parku se proto neustále vedou spory. Dále je v parku k vidění i tur zvaný gaur. Pro ornitology je tento park přímo ideální. Více než 360 druhů ptáků láká ornitology z celého světa. Jedním z nejvzácnějších je koroptev Arborophila davidi. Není problém narazit během procházky na opice, také všudypřítomný hmyz a hlavně téměř 500 druhů motýlů o sobě dávají neustále vědět. Významnou chráněnou lokalitou je Močál krokodýlů, obývaný vzácným krokodýlem siamským (Crocodylus siamensis), který zde byl vysazen zpět do přírody v roce 2000. Ve dne je málokdy k vidění, proto se vyplatí zůstat přes noc na místní stanici a pozorovat krokodýly v noci. Vodní plocha močálu je plná nejrůznějšího ptactva a je výborným místem pro pozorování zvěře, která se sem chodí napít. Park byl v minulosti za války se Spojenými státy americkými poškozen v důsledku nasazení defoliantů, naštěstí staré stromy útok přežily a k obnovení místní vegetace došlo vcelku rychle. V roce 2002 byl Národní park Nam Cat Tien zařazen na seznam přírodních rezervací UNESCO.