Tiếng Việt

Ho Či Minovo Město

Ho Či Minovo Město

Bývalé hlavní město jižního Vietnamu Saigon bylo po sjednocení země přejmenováno na Ho Či Minovo Město (Ho Chi Minh City). Oficiálně se sice tento název používá, ale místní mu stále říkají Saigon i přes nelibost úřadů. Ve městě najdeme pagody a chrámy, ale také místa připomínající vietnamskou válku. Nezapomenutelným místem je čínská čtvrť Cholon.

Ho Či Minovo Město je největší metropolí zábavy a nákupů z celého Vietnamu. Narazíte zde na místa spojená s bouřlivými dějinami země, přesto je Saigon přitažlivý svou atmosférou pouličního života. Oficiálně tu žije 6 milionů obyvatel.

Saigon byl již před několika sty lety obchodním centrem. Kupci sem připlouvali proti proudu řeky Saigon k ostrůvku Pho, kde byl ústřední trh. Vozilo se sem zboží z  Číny, Japonska i Evropy. V roce 1874 se k Saigonu připojil Cho Lon, a tak vzniklo největší město v Indočíně.

Samotné město  je rozčleněno do šestnácti městských obvodů a pěti venkovských distriktů.

 

 

Rozloha Ho Či Minova Města je opravdu velká. Rozkládá se od Jihočínského moře až po hranice s Kambodžou.

Zajímavé je to i s názvoslovím v Ho Či Minově Městě. Po skončení francouzské nadvlády se změnily všechny názvy, které připomínaly francouzskou kolonizaci. Během vietnamské války si Američané přizpůsobili místní názvy, protože ty vietnamské nedokázali vyslovit ani si je zapamatovat. A tyto názvy se natolik vžily, že se používají dodnes. Po sjednocení Vietnamu se názvy měnily znovu. V Ho Či Minově Městě však naštěstí funguje každoroční aktualizace map, takže se zde pohodlně vyznáte.

Město je rozčleněno do několika čtvrtí. Nejvýznamnější je oblast 1 – zvaná Saigon. Tato čtvrť zahrnuje původní město a dnes je středem Ho Či Minova Města. Středem západní části je ulice Hnam Ngu Lao s levnými hotely a restauracemi. Podobné to je i v Čínské čtvrti v Cholonu. V samotném středu města, v blízkosti ulice Dong Khoi a řeky Saigon, jsou umístěny drahé hotely pro náročné klienty.

Ho Či Minovo Město nabízí mnoho možností, jak poznat život místních obyvatel, jak využít volný čas, jak poznat to, co je pro město a zemi typické. Jeden den na prohlídku všech památek, zajímavostí a lákadel nestačí. Jsou zde velká nákupní centra, akvaparky, botanická zahrada, zoologická zahrada, dostihy, trhy. Večer se můžete vyžívat v nočních barech a restauracích.

Při výběru hotelu se nenechte přesvědčit řidiči taxíků a řidiči rikš, kteří jsou mnohdy s majiteli hotelů domluveni a dostanou provizi za každého zákazníka. Řidiči rikš mají ovšem těžký život. Mnozí jsou vzdělaní lidé, kteří byli po válce obviněni ze spolupráce s americkou armádou. Byl jim zakázán pobyt ve městě a byli posláni do převýchovných táborů.

 

 

V Saigonu a jeho blízkém okolí najdeme velké množství pamětihodností a zajímavostí.

Válečné muzeum je jednou z nejnavštěvovanějších, nejpůsobivějších a nejhrůznějších památek v Ho Či Minově Městě. Za vietnamské války zde byla umístěna Informační služba Spojených států. Na nádvoří muzea stojí obrněné transportéry, uvidíte zde vystavené americké bomby a pěchotní zbraně. Stojí tu i původní gilotina, ta je ovšem z období před válkou s USA. Byla používána francouzskými vojsky k popravám spojenců Viet Minhu. Jsou zde vystaveny tygří klece, které sloužily jako vězení pro příslušníky Vietkongu. Můžete spatřit obrněné transportéry, bomby a pěchotní zbraně.

V hlavní budově jsou navíc kromě zbraní expozice fotografií dětí s vrozenými vadami, po použití amerických chemických zbraní. Rovněž se tu nacházejí fotografie zvěrstev, například v My Lai. Válka je tu zobrazena taková, jaká ve skutečnosti byla. Výstava překvapivě není nějak přehnaně komunisticky propagandistická. Samozřejmě zmínka o tom, že podobná zvěrstva páchali na nespolupracujícím obyvatelstvu Jihu i komunističtí partyzáni, chybí. Přestože popisky některých ukázek jsou značně zpolitizované a namířené především proti Západu, je muzeum častým cílem i západních turistů.

Historické muzeum bylo postaveno roku 1929 francouzským Societe des Etudes Indochinioses. Nalézají se zde unikátní sbírky prehistorické doby a doby bronzové, jakož i z období dynastií Tran a Le. Z kambodžského Angkoru sem Francouzi převezli unikátní hudební nástroje a předměty. Kromě sbírek je zajímavá i samotná budova svou ojedinělou architekturou. Kombinují se prvky koloniální éry s prvky francouzskými i čínskými.

Palác vietnamského znovusjednocení Norodom byl postaven v roce 1868 pro francouzského guvernéra Indočíny. Po odchodu Francouzů ze země zde sídlil prezident Ngo Dinh Diema. V roce 1962 byl palác, při pokusu prezidenta zabít, zničen bombami prezidentových letců. To se ovšem nepodařilo a prezident nechal na stejném místě postavit nový palác. Jeho otevření se však nedočkal, protože byl v roce 1963 zavražděn.

 

 

Budova pod názvem „Palác nezávislosti“ se stala sídlem nového prezidenta Jižního Vietnamu Nguyen Van Thieua, jenž zde pobýval až do roku 1975, kdy palác obsadila severovietnamská armáda. Budova má čtyři patra a kromě nádherných hal, kabinetů, studoven a slavnostních místností je v suterénu síť podzemních tunelů.

Pagoda Giac Lam je buddhistický chrám. Vznikla v roce 1744 a je známá také pod názvem Cẩm Đệm a Sơn Can. Pagoda byla postavena Lý Thụy Longem během vlády dynastie Nguyen Phuc Khoat.

Mísí se tu buddhismus s taoismem a konfucionismem. Budova prošla mnoha rekonstrukcemi. Hlavní budova má obdélníkový půdorys (65×22 metrů) a skládá se z hlavní obřadní síně, kazatelny a jídelny. Je zde umístěno 112 historických dřevěných, zlatem zdobených soch. Nejstarší socha Buddhy je z 18. stol. Zdobené hrobky u vchodu patří uctívaným mnichům. Objevíme tu i bílou sochu boha Milosrdenství Juan Thew Am Bo Tat, oltář se sochami Buddhy nebo vyobrazení bódhisatvů a soudců deseti částí pekla umístěných podél bočních stran oltáře.

Věž chrámu je s výškou 32 metrů významnou dominantou města.

Dodnes tu žije několik mnichů.

 

 

Pagoda Giac Vien se nalézá u lotosového jezírka Dam Sen. Byla postavena dynastií Nguyen v 19. stol. a je podobná svatostánku Giac Lam. Její architektura je v typicky jihovietnamském stylu. Spatříme tu 153 dřevěných soch a vzácné dřevěné vyřezávané tácy zdobené zlatem. Kvůli těmto památkám byla pagoda vyhlášena státní kulturní památkou.

Pagoda Vinh Nghiem je buddhistickou pagodou. Byla postavena v letech 1964-1971 na návrh architekta Nguyen Ba Langa. Ve Vietnamu nejsou zcela běžné prvky japonské architektury, jež jsou na této pagodě znatelné. Je to největší pagoda ve městě. Součástí pagody je sedmiposchoďová klasická věž a vedle se vypíná další věž zvaná Kwan-Yin. V roce 1982 byla za pagodou přistavěna ještě jedna věž.

Katedrála Notre Dame je napodobeninou slavné stejnojmenné katedrály v Paříži. Byla vybudována v letech 1877-1883 přímo v centru města. Před katedrálou stojí socha Panny Marie. Zvláštností je, že chybí původní okna.

Cholon je typická čínská čtvrť s mnoha chrámy v čínském stylu, s restauracemi a tržnicemi.

Pagoda Quang Am byla postavena v roce 1816 a je zasvěcena Bohyni milosrdenství. Je to rušná pagoda, jejíž střechu zdobí výjevy z čínských bájí a pověstí.

Chrám Nefritového císaře patří mezi nejvyhlášenější památky ve Vietnamu. Byl postaven Kantonským svazem v roce 1909. Je to jedna z nejbarevnějších a nejúchvatnějších pagod ve městě, je plná fantastických nadpřirozených bytostí a podivuhodně groteskních hrdinů.

 

 

Jsou zde i další chrámy a pagody, raritou je mešita z roku 1932, sloužící muslimské komunitě, zastoupené Indonésany a Malajci.

Ho Či Minovo Město (vietnamsky Thành phố Hồ Chí Minh s dřívějším jménem Saigon, vietnamsky Sài Gòn) je největším vietnamským městem. Nachází se na jihu země, nedaleko delty řeky Mekong, a v roce 2005 žilo v celé metropolitní oblasti 6,2 milionu obyvatel.

V minulosti bylo město nazýváno též Prey Nokor, po dobytí jižní Kambodži Vietnamci v 16. stol. bylo připojeno k Vietnamu s novým názvem Saigon.

Dne 5. 6. 1862 byl vietnamský císař nucen podepsat první saigonskou smlouvu, což mj. znamenalo předání Saigonu Francii. Roku 1887 se stalo sídlem generálního guvernéra francouzské kolonie. Od roku 1955 byl Saigon hlavním městem jižního Vietnamu.

Dobytím města severním Vietnamem 30. 4. 1975 byla ukončena vietnamská válka a město bylo pojmenováno po Ho Či Minovi, osvoboditeli severního Vietnamu z francouzského područí, na Ho Či Minovo Město.

Mnozí z Vás budou určitě posílat z Ho Či Minova Města do Evropy pohledy svým známým a příbuzným. Pokud ano, vyplatí se dojít až na hlavní poštu, která je ukázkovou stavbou francouzské architektury. Má krásnou skleněnou klenbu a stojí hned vedle katedrály Notre Dame. Jedná se o největší poštovní budovu v zemi s nádherným zachovalým interiérem a obrovskou podobiznou samotného Ho Či Mina, který na Vás bude dohlížet při psaní a podávání pohledů. 

Ještě jedno důležité upozornění na závěr. Ho Či Minovo Město je proslulé krádežemi, proto si dávejte pozor na své věci a nepouštějte je z dohledu. Zloději se nezaleknou ani velkých a těžkých kufrů a batohů, které necháte položené vedle sebe, zatímco se třeba jen díváte do mapy.