Tiếng Việt

Da Nang

Da Nang

Město Da Nang je jedním z největších měst ve Vietnamu a významným přístavem. Město Da Nang leží uprostřed Vietnamu, mezi Hanojí a Ho Či Minovým Městem. Na západní straně oddělují Da Nang od Laosu hory Truong Son. Na severu  sousedí Da Nang s provincií Thua Thien - Hue a na jižní straně s provincií Quang Nam. Již ve 2.  století tu vzniklo království Čampa, které trvalo až do 17. stol., kdy bylo  ovládnuto Vietnamem. Unikátním památkám čamské kultury se můžete obdivovat ve  zdejším muzeu, exponáty sem byly převezeny především z My Son a Tra Kieu, z  bývalých center říše.

 

 

Citadela Dien Hai známá dříve jako pevnost Dien Hai byla postavena v roce 1813, přejmenována byla roku 1835.  Roku 1847 byly obvodové zdi rozšířeny na 556 metrů, dosahovaly výšky pěti metrů  a byl kolem nich vyhlouben tři metry hluboký příkop. Pevnost sehrála důležitou roli v bojích s Francouzi, které v této části Vietnamu probíhaly v letech 1858–1860.

V Da Nangu se nachází několik společenských domů – Hai Chau, Nai Nam, Qua Giang, Bo Ban nebo Tuy Loan. V posledním jmenovaném se dříve prováděly rituály oslavující příchod jara, v domě Nai Nam se potom každoročně (o svátku Tet a při úplňku druhého lunárního měsíce) konaly ceremonie, které měly lidem  přinést požehnání a ochranu.

 

 

Asi 50 km jižně od Danangu se nachází Tra Kieu neboli Simhapura (Lví citadela), nejstarší čamské hlavní město a politické  centrum (náboženské centrum bylo v nedalekém My Sonu). Ve 4. stol. tu byla  postavena pevnost, jež se považovala za jednu z nejdokonalejších staveb své  doby.

Zhruba 70 km od Da Nangu leží Dong Duong – město postavené v 9. stol.,  které se časem stalo hlavním buddhistickým centrem Čamské říše. Dnes už tu najdete pouze ruiny, nejvýznamnější památky byly převezeny do muzea v Da Nangu  (např. bronzový pomník Buddhy Bodhisattvy Tary nebo velký oltář zobrazující  život krále Sakyamuniho).