Tiếng Việt

Ba Be

Ba Be

 

Národní park Ba Be (Tři zátoky) o rozloze 7 000 hektarů byl založen v roce 1992 v okolí stejnojmenného jezera. Spatříte zde vodopády, řeky, hluboká údolí, jezera a jeskyně. Park tvoří tři navzájem propojená jezera, spojená širokými kanály, s celkovou délkou 8 kilometrů a šířkou 400 metrů. Maximální hloubka je 35 metrů.

 

 

V tropickém deštném pralese žije více než 550 známých rostlinných druhů, 300 živočišných druhů (včetně ohroženého černého gibona), 214 druhů ptáků, motýli a další hmyz. V jezerech žije asi 50 druhů sladkovodních ryb. Lov zvěře je tu zakázán. Výjimku mají místní rybáři, kteří mají lov ryb povolen. Okolo celé rezervace se tyčí, až do výšky 1 550 metrů, vysoké vápencové hory.

 

 

Zážitkem bude výlet lodí. Na jezerních ostrůvcích najdete jeskyně, které přímo vyzývají k prozkoumání.

Okolní region je bohatě zalesněným místem, kde našlo svůj domov množství etnických menšin, žijících v malých vesničkách, v domech na kůlech. Obyvatelé vesnic Tau, Cam a Hua Tang jsou na turisty zvyklí a rádi uspořádají představení v krojích.

Vodopád Thac Dau Dang, který vzniká mezi dvěma jezery o šířce sto metrů. Lemují ho vysoké křídové útesy. Vodopád se skládá z řady velkolepých kaskád mezi strmými stěnami. K vodopádu se dá doplout lodí nebo dojít pěšky. Kousek za vodopádem se nachází osada Hua Tang.

 

Jeskyně Hang Puong s výškou 30 m a délkou 300 m, kterou protéká řeka, po níž je možné podniknout zajímavou plavbu lodí.

Ubytování lze sehnat v některých osadách národního parku a součástí noclehu bývá i strava. Připravují se čerstvě vylovené ryby z jezera a rýže. Romantiku ubytování podtrhne spánek v domech na kůlech. Nikdo z místních Vás nebude tlačit k dodržování přehnané hygieny.