Tiếng Việt

Ha Long

 

Třebaže se může severní Vietnam pochlubit mnoha pozoruhodnými přírodními lokalitami, žádná z nich se svou slávou nevyrovná zátoce Ha Long.

Ha Long patří mezi největší přírodní zázraky na celé planetě. V roce 2012 byl plným právem zvolen jako jeden ze sedmi nových přírodních divů světa. Jsou zde dvě zátoky, které spolu sousedí - Ha Long Bay a Bai Tu Long Bay. Známější je jižnější zátoka Ha Long, skalní ostrovy v této zátoce byly zapsány na seznam přírodního bohatství UNESCO v roce 1994 jako oblast výjimečné přírodní krásy a v roce 2000 byl zápis rozšířen o další kritérium, které uznává zdejší kras jako vynikající příklad ilustrující hlavní etapy geologického vývoje Země s cennými geomorfologickými rysy.

Na pobřeží Ha Long se nachází asi 100 m široká a více než 500 m dlouhá písčitá pláž Bai Chay. Z vod zálivu vystupuje přibližně 3 000 ostrovů a ostrůvků. Průzračná voda smaragdové barvy dodává všemu zvláštní půvab. Jen některé ostrovy a skály mají jména, většina je jich bezejmenných. Největším z ostrovů je Cat Ba, který je současně národním parkem. 

 

 

V zálivu je také asi 100 krasových jeskyní, přistupných je však jen několik. Známá je například jeskyně Hang Dau Go, která se skládá ze tří komor s krápníkovými útvary. V jedné komoře stěny jeskyně světélkují, pokud byly předtím ozářeny jasným světlem. Dalšími zajímavými krápníkovými jeskyněmi jsou Sung Sot nebo Hang Trong, nazývané také jako Jeskyně bubnů.

Zátoka Ha Long není jen turistickou atrakcí, ale také domovem mnoha místních obyvatel, včetně chovatelů krevet a perlotvorek.

Zátoka se svými vápencovými homolemi trčícími z moře není tak originálním jevem. V jižním Thajsku či u filipínského ostrova Palawan najdete podobně bizarní skaliska, která dodávají přímořským lokalitám, jako jsou Krabi nebo El Nido, patřičně exotickou až pohádkovou atmosféru. Jenomže, a to je zcela nesporné, nikde jinde než v Ha Longu nenajdete podobné útvary v takovém množství - pouze tady můžete mezi nimi plout celé hodiny jako nějakým labyrintem a čekat, jaký nový tvar se vždy vynoří za další a další skálou. Oficiálně uváděná rozloha 1 553 km čtverečních a počet téměř 2 000 ostrovů navíc zahrnují jen vlastní zátoku Ha Long. K ní můžete připočíst další stovky, ne-li tisíce podobných vápencových homolí, jimiž jsou posety příbřežní oblasti dál směrem na severovýchod, kde už ale nesou jiné jméno (v těsné blízkosti zejména Bai Tu Long s přibližně 600 ostrovy).

 

 

Geologický původ těchto vápencových formací spadá do období před 250-280 miliony let. V té době tu ještě byla pevnina a prolákliny ve vápencovém masivu vznikaly hlavně působením říčních toků. Jejich proudy rozeklaly krajinu do oněch bizarních homolí, jejichž příbuzné nalezneme i na pevnině, v mnoha provinciích severního Vietnamu (zejména Ninh Binh), ale také třeba za hranicí v Číně (Kuej-lin). Na ostrovech v zátoce Halong lze najít celé vrstvy ulit sladkovodních plžů, jež tuto suchou éru dokládají. Když později stoupla hladina oceánu, zůstaly nad ní jen vyčnívající špičky zdánlivě samostatných skal. Na jejich profilu lze nicméně pozorovat zřetelné čáry, jež ukazují, že od těch časů hladina moře opět trochu klesla. O pestré tvary skal se potom postaral nejen oceán, ale i déšť, vítr, zemětřesení a další vlivy.

Pozoruhodnost této oblasti ale nelze omezovat na pouhé skály. Na jejich izolovaných stěnách a vršcích vznikly podmínky, v nichž se daří mnoha rostlinným i živočišným druhům. V roce 2005 uváděly vědecké statistiky výskyt přinejmenším 435 druhů rostlin včetně různých endemitů (halongský zázvor, nové druhy palem, orchidejí, atd.), třeba jen stromů vytvářejících mangrovové porosty tu roste 28 druhů. Biodiverzita se nevyčerpává jen flórou. V místním ekosystému bylo zaznamenáno také 76 druhů ptáků, 8 druhů plazů či 545 druhů bezobratlých. Místní vody představují domov pro 315 druhů ryb, 234 druhů korálů a 411 druhů planktonu.

Vápencové homole v zátoce Ha Long skrývají možná i další tajemství, jež můžeme tušit v četných jeskyních. Některé z nich přitom dosahují úctyhodných rozměrů - hojně navštěvovaná Jeskyně zázraků (Hang Sung Sot) má vnitřní prostory o ploše více než 10 000 metrů čtverečních. Archeologické nálezy dokládají nejstarší lidskou přítomnost na ostrovech už před 20 000 lety a poté opakovaně i v dobách mladších. Známý je příběh Jeskyně dřevěných kůlů (Hang Dau Go), v níž byly údajně uloženy tisíce špičatých kůlů, které dal ve 13. stol. slavný vojevůdce Tran Hung Dao zabodnout do dna v nedalekém ústí řeky Bach Dang, aby na nich při odlivu uvízly lodě mongolských dobyvatelů. Ubránit ústí řeky zároveň znamenalo ubránit důležitou cestu do vnitrozemí. Staří Vietové zde svedli celou řadu bitev.

I když v únoru 2011 došlo právě v zátoce Ha Long k tragédii, při níž na potápějící se turistické lodi zahynulo dvanáct lidí, stěží bychom mohli tuto oblast označit za nebezpečnou. Hladina zůstává klidná, a pokud zdejší celkový poklid něco narušuje, potom snad právě jen narůstající množství turistů. Ve městě Ha Long, odkud vyjíždějí výletní koráby, přibývá hotelů, a poblíž, na ostrově Tuan Chau, vznikla celá turistická zóna s luxusními hotely a řadou atrakcí, jako je světelná show s vodotrysky nebo předvádění cvičených delfínů a lachtanů. Je možné, že velká propagace, kterou Vietnam Ha Longu dělá, přivábí v nejbližších letech ještě větší davy.