Tiếng Việt

Hanoj

Hanoj

Hlavním městem Vietnamu je Hanoj, která je tak trochu jiným městem než ostatní vietnamská města. Hanoj je krásnou a zachovalou ukázkou francouzské koloniální metropole a tuto skutečnost se vláda nesnaží měnit. Prvky koloniální minulosti jsou spojeny s komunistickou přítomností. Je zde množství pagod, chrámů a svatyní, stejně jako vzpomínkových míst na Ho Či Mina.

Město mělo v minulosti mnoho různých jmen. Dnešní jméno má od roku 1831 a pojmenoval ho císař Minh Mang. Hanoj v překladu znamená "město ležící na řece". Leží po obou stranách Červené řeky. Hanoj je unikátní asijské město s koloniální francouzskou architekturou, nádhernými jezery a buddhistickými chrámy. Její počátky sahají do dávné minulosti, pravděpodobně až do 4 000 let př. n.l. Hanoj je proti některým jiným vietnamským městům hodně malá, někdy až vesnicky vyhlížející. Nemá téměř žádnou periferii. Z rýžového pole do Hanoje vejdete a rýžovým polem zase vyjdete. Nejezdí zde tramvaje, městskou dopravu obstarávají pouze autobusy. A to je pro 6,5 milionové město nedostatečné. Zřejmě proto je tu tolik motocyklů. Lidé se nějak do práce a z práce dostat musí.

 

 

Centrum města je rozděleno na tři části:

Hoan Kiem: Protéká jím Červená řeka, která ohraničuje jezero Hoan Kiem. Kolem jezera vede široká cesta, kterou obyvatelé města využívají ke cvičení tai-chi, hrají zde například badminton nebo jinak tráví volný čas. Jezeru se říká Jezero vráceného meče a pojí se k němu pověst, kdy v polovině 15. století seslala nebesa císaři Le Loiovi magický meč, kterým pak císař vyhnal Číňany ze země. Poté se mu na hladině jezera zjevila želva, která mu meč vytrhla z ruky a zmizela s ním pod vodou. Proto se také zmíněné jezero jmenuje Ho Hoan Kiem (Jezero vráceného meče).

Ba Dinh: Leží na břehu Západního jezera, je rezidenční oblastí Hanoje. Stojí zde státní úřady, obchodní centra, luxusní hotely. Říká se jí také Francouzská čtvrť.

Dong Da: Je známá především svými obytnými domy, levnými hotely a méně významnými kancelářemi.

Zajímavá místa Hanoje:

Stará čtvrť

Stará čtvrť je hlavním obchodním centrem Hanoje. Je zde množství úzkých uliček s takzvanými tunelovými domy. Každá z těchto uliček patřila ve 13. století jednomu řemeslnému odvětví, dokonce jsou podle nich pojmenovány: Květinová, Papírová, Zeleninová, Drůbeží. Tehdy jich bylo 36, dnes jich je asi 50. Rozhodně si nenechte ujít návštěvu tržnice Dong Xuan.

Uprostřed jezera Hoan Kiem, po přechodu přes most Huc (sluneční paprsek), stojí konfuciánský chrám Ngoc Son. Chrám je zasvěcen generálu Trang Hung Daovi, který zvítězil ve 13. století nad Mongoly, učenci Van Xuongovi a La Toovi (svatý patron lékařů).

Nejstarší chrám ve městě - Bach Ma (chrám bílého koně) - stojí na hranicích starého města. Nechal ho postavit císař Ly Thai, jemuž se podle pověsti zjevil bílý kůň a přesvědčil ho, aby dal postavit městské hradby. Nedaleko odtud je stále zachovalá, tisíc let stará, Východní brána.

 

 

Chrám literatury (Van Mieu)

Chrám písemnictví je výstavní ukázkou vietnamské architektury. Skládá se z pěti oddělených nádvoří a 82 kamenných stél, které stojí na velkých kamenných želvách a jsou asi nejcennějším majetkem chrámu. Chrám Van Mieu byl založen roku 1070 císařem Ly Thanh Tongem. Nejdříve zde byla první vietnamská univerzita a vzhledem ke svému zasvěcení mudrci Konfuciovi přispěl velkou měrou k rozšíření konfucionismu v zemi. Chrám ztratil své výsadní místo po roce 1800, kdy královská rodina opustila Hanoj a ve Van Mieu univerzita skončila a s ní centrum vzdělanosti ve městě. Situace se už nezměnila ani po návratu panovnického rodu do města. Ve dvacátých a padesátých letech 20. století prošel chrám řadou výrazných rekonstrukcí.

V dávné minulosti se do chrámu přes první nádvoří muselo chodit pěšky (i vysoce postavení museli sestoupit z koně). Schodiště u hlavní brány je zdobeno draky. Cesta vede dál přes nádvoří k Velké bráně Středu (sem je vstup možný ze dvou vchodů - jeden nese název Dokonalá ctnost a druhý Dosažený talent) do Literárního pavilonu. Nedaleko je jezírko s názvem Studna nebeské čistoty. Bránou Velkého spojení se dostaneme na čtvrté nádvoří se dvěma budovami určenými pro Konfuciovy žáky. Když konečně přijdeme k samotnému chrámu, uvidíme jeho bohaté a nákladné zdobení. Odtud se malým pavilonem dostaneme ke Svatyni Velkého spojení s Konfuciovou sochou, obklopenou sochami jeho čtyř nejlepších žáků. Poblíž je dalších deset soch významných filozofů. Chrám písemnictví stojí zhruba 2 kilometry od jezera Hoan Kiem.

Chrám Quan Thanh

Chrám pochází již z 11. století (byl postaven v letech 1010-1028). Chrám uctívá památku legendárního hrdiny Tran Voa, jenž měl za úkol hlídat zemi na severu. Pomáhali mu hadi a želvy. Vybudován byl za krále Ly Thai. Chrám je významným historickým a kulturním místem v Hanoji. U brány uvidíte majestátní třídveřový vchod na velkých kamenech se zvonicí na vrcholu. V přední části chrámu stojí kamenný tygr. Je považován za strážce chrámu. 

Uvnitř budovy stojí černá bronzová socha Huyen Tran Vu Thiena, vysoká 3,7 metru a vážící čtyři tuny. Pravá ruka sochy je obtočena hadem a opírá se o želvu. Socha byla odlita v roce 1677 a je ukázkou velkého slévárenského umění Vietnamu 17. století. V chrámu stojí i čtyři sochy maršálů. Nejsou tu však jen bronzové sochy, uvidíme i ukázky řezbářského umění a umně vyřezávané dřevěné konstrukce různých tvarů i vzorů. Všechny byly vytvořeny uměleckým stylem typickým pro dynastii Le.

 

 

Chrám Hai Ba Trung (Chrám sester Trungových)

Královské sestry Trungovy (Trung Trac a Trung Nhi) jsou ve Vietnamu považovány za bájné hrdinky, které statečně a úspěšně bojovaly proti odvěkým severním nepřátelům, tedy Číňanům (v 1. století). Zmínky o pagodě jsou od 12. století. Leží asi 2 km od centra Hanoje, má skromný interiér a vlastně celá je taková nenápadná. Samozřejmě tu stojí sochy obou sester.

Pagoda Dien Huu: Pagoda je postavena v klasickém mahajanském slohu, stojí na jednom pilíři. Na jejím oltáři jsou sošky Buddhy, ať už keramické nebo bronzové. Všechny jsou v severním stylu. Okolo pagody je okrasná zahrada s množstvím krásných bonsají.

Pagoda Quan Su (Ambassadors' Pagoda): Je jedním z hlavních chrámů vietnamského stylu v Hanoji. Stala se správním centrem buddhistické církve. Je zde umístěna také největší buddhistická knihovna ve Vietnamu. Je správním centrem buddhistické církve. Je postavena v mahajanském stylu. Od obdobných staveb se tato pagoda odlišuje svou velikostí. Uvnitř pagody je mnoho jemně vyřezávaných soch, některé z nich pocházejí už z 15. století. V sedmnáctém století byla tato pagoda útočištěm vyslanců buddhistických zemí v Hanoji.

Voňavá pagoda (Chua Huong): Tento komplex buddhistických chrámů a svatyní je umístěn v jeskyních, vytesaných většinou do skal pohoří Huong Tich. Patří k oblíbeným výletním místům. Dostupné jsou pouze po vodě a na malých loďkách vás sem dopraví dívky z místní vesnice po řece plné leknínů.

 

 

Z komplexu Chua Huong jsou nejznámější pagody Thein Chu (Pagoda vedoucí do nebe), Huing Tuch Chu (Voňavá pagoda) a Giai Oan (Očistná pagoda). U těchto pagod se každoročně koná náboženský festival. Oficiálně bývá zahájen v polovině února, ale návštěvníci přijíždějí již od poloviny ledna do poloviny března. Bývá dobrou příležitostí k seznámení pro mladé lidi.

Ho Či Minovo mauzoleum: Mauzoleum bylo postaveno po smrti Ho Či Mina v letech 1973-1975. Jedná se o nejvýznamnější poutní místo v celém Vietnamu. Většinou sem chodí Vietnamci, kteří Ho Či Mina dodnes chovají ve velké úctě. Je pro ně hrdina, který Vietnam zbavil koloniální nadvlády Francouzů. Muzeum je pro návštěvníky otevřeno od prosince do září. Obří hala je obklopena udržovanými zahradami. Dovnitř se nesmí vstupovat s pokrývkou hlavy, v šortkách, v tričku bez rukávů, a dokonce nesmíte mít během návštěvy ani ruce v kapsách. Nesmí se zde fotografovat.

Ho Či Minovo muzeum: Bylo zřízeno v letech 1985-1990. Pětipatrová budova stojí hned vedle Ho Či Minova mauzolea a je rozdělena do tematických celků. Je zde umístěno 3 000 obrazů a 700 artefaktů.

Ho Či Minův dům: Vietnamský vůdce zde žil v letech 1958-1969. Dodnes je udržován tak, jak vypadal v době, kdy zde Ho Či Min pobýval. Je postaven na pilíři, ve stylu vietnamských národnostních menšin. K zajímavostem patří židle darovaná Fidelem Castrem. K domu přiléhá krásná zahrada s rybníkem.

Divadlo vodních loutek: V Hanoji si nenechte ujít představení Divadla vodních loutek. Jako jeviště slouží velké akvárium se zakalenou vodou (to zabraňuje tomu, aby diváci viděli mechanismus, který ovládá loutky). Hrají se hry, které zobrazují vietnamské pověsti a život na vietnamském venkově. Za bambusovou stěnou vede loutky 11 loutkoherců za doprovodu živé kapely, s pro nás nezvyklými hudebními nástroji. Zajímavostí je, že umění loutkoherectví se předává z otce na syna. Dcerám se toto umění nepředává, protože by se mohly vdát do jiné vesnice a znalosti tam předat.